publicerad: 2021  
balneologi balneologin
balneo·login
substantiv
[-gi´]
läran om bad som behandlings­metod
belagt sedan 1876; bildn. till lat. bal´neum 'bad' och grek. log´os 'teori; (en) lära'