publicerad: 2021  
balsam balsamet el. balsamen, plural balsam el. balsamer
balsam·et, balsam·en
substantiv
bal`sam el. bal´sam
1 typ av väl­luktande olja gjord på vissa hartser el. syntetiskt, känd och an­vänd i många kulturer
ofta bildligt i ut­tryck för tröst el. lindring något hög­tidligt
prästens ord lade balsam på de sörjandes sår
(vara) som balsam för själen (ge) själslig lindringhennes poesi är som balsam för själen
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska balsam; ur grek. bal´samon med samma betydelse; av semitiskt urspr.
2 hårbalsam
schampo och balsam
belagt sedan 1980