publicerad: 2021  
barbari barbariet
barb·ari·et
substantiv
barbari´
till­stånd eller upp­trädande som ut­märks av total brist på kultur och förfinat levnadssätt
krigets barbari
belagt sedan 1541; se ur­sprung till barbar