publicerad: 2021  
barbiturat barbituratet, plural barbiturater el. barbiturat, bestämd plural barbituraterna el. barbituraten
barb·it·ur·at·et
substantiv
barbitura´t
delvis historiskt typ av lugnande och sömngivande preparat
belagt sedan 1958; till person­namnet Barbara och derivat