publicerad: 2021  
barlast bar­lasten bar­laster
eller
ballast bal­lasten bal­laster
bar|­last·en, bal|­last·en
substantiv
[ba`r-] el. [ball´-]
1 tungt material som lastas i far­tyg för att öka stabiliteten bestående av sand, sten, järntackor, vatten etc.; i segel­fartyg ofta permanent
barlastvatten
lossa bar­lasten
äv. om material som tynger luft­ballonger, sär­skilt för reglering av höjden
äv. bildligt
boken tyngs av en bar­last av ut­ländska termer
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska barlast; om­diskuterad för­led, ev. till 1bar i bet. 'utan varulast', och last 1; formen ballast av lågtyska ballast med samma betydelse, ev., i sin tur, ombildn. av det nordiska barlast
2 fyllnads­material i betong t.ex. sand, sten etc.
belagt sedan 1928