publicerad: 2021  
barnsäng barn­sängen barn­sängar
barn|­säng·en
substantiv
ba`rnsäng
1 något ålderdomligt tiden närmast efter en förlossning
barnsängsfeber; barnsängstid
i barnsäng
sär­skilt med tanke på om­ständigheterna
dö i barn­säng; ligga i barn­säng
belagt sedan mitten av 1300-talet (Östgöta-Lagen); fornsvenska barnsäng
2 (mindre) säng som är av­sedd för barn
i möbel­varu­huset fanns det flera barn­sängar och junior­sängar att välja bland
belagt sedan 1755