publicerad: 2021  
språk språket, plural språk, bestämd plural språken
språk·et
substantiv
1 mänskligt system för kommunikation, känslo­uttryck och konstnärliga ända­mål med en upp­sättning ord och ordförbindelser eller tecken som kombineras enl. vissa grammatiska regler
() ett språk
talade språk; tecknade språk; språket är unikt för människan; hur det lilla barnet lär sig språket är en olöst gåta
sär­skilt om en­skilt sådant system
språklärare; nationalspråk
behärska svenska språket i tal och skrift; under­visning i främmande språk
äv. om del el. sär­skilt variant av sådant system; ibland med ton­vikt på korrekthet
barnspråk; fackspråk; lagspråk; tidningsspråk
vårda sitt språk; det tog henne flera böcker att hitta sitt eget språk
äv. om annat mänskligt kommunikations­medel el. om djurs kommunikations­medel
formspråk; programspråk; symbolspråk
binas språk; hundarnas språk
äv. bildligt om (annat) sätt att upp­fattas el. ut­trycka sig
kärlekens språk; det var som om de inte talade samma språk längre
agglutinerande språk språk där (flera) ord­bildnings­element (utan större förändring) fogas till ord­stamså att ibland mycket långa ord bildas
analytiska språk språk där ordens in­bördes förhållande an­ges med fri­stående ord eller bestämd ord­följdoch inte genom ord­böjning
ett dött språk ett språk som inte längre talaslatin an­ses vara ett dött språk
flekterande språk språk med väl ut­vecklad böjnings­morfologimen ofta med oklara gränser mellan stam och affix: latin är ett typiskt flekterande språk där ord­böjningen kompliceras av till exempel stam­växlingar
romanska språk de språk som här­stammar från latinetom bl.a. franska, italienska och spanska
syntetiska språk språk där ordens in­bördes förhållande an­ges huvud­sakligen genom ord­böjning
tala sitt tydliga språk ha en­tydig inne­börd och vara lätt att ut­läsamuseets besökssiffror talar sitt tydliga språk – kultur­turism är något att räkna med
ut med språket! tala om vad du vet!stå inte där och tig! Ut med språket bara!
ärans och hjältarnas språk ofta ironisktsvenska språketvi är inne i en spännande ut­veckling där många nya brukare tar sig an ärans och hjältarnas språk och ger det ny färg
belagt sedan 1409 (i sammansättn. bur-; (kungörelse utfärdad av prästen vid helgeandshuset i Stockholm Hemming Holmstensson (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska sprak (i bursprak); av lågtyska sprake 'tal; sam­tal; språk'; av ljud­härmande urspr.; trol. besläktat med spraka; jfr ur­sprung till burspråk
2 vanligen i vissa sammansättn. kortare språkligt ut­tryck med pregnant inne­håll
belagt sedan 1591