publicerad: 2021  
basun basunen basuner
bas·un·en
substantiv
basu´n
typ av trumpet­liknande bleckblås­instrument med mäktig klang
SYN. trombon
basbasun; tenorbasun
sär­skilt i bibliska samman­hang
och den tredje ängeln stötte i sin basun
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska basun 'lur; basun'; av fornfranska bosine, lat. bu´c(c)ina 'lur, horn'