publicerad: 2021  
bataljon bataljonen bataljoner
bat·alj·on·en
substantiv
bataljo´n
armé­förband som är största under­avdelning av brigad eller regemente ofta specialiserat för viss upp­gift, om­fattande 500–1500 man
tre motoriserade bataljoner
belagt sedan 1686; av ita. battaglione med samma betydelse, av battaglia 'batalj'; jfr ur­sprung till batalj