publicerad: 2021  
begrunda begrundade begrundat
verb
begrun´da
tänka igenom grundligt
någon begrundar något/sats
någon begrundar något
någon begrundar sats
läsa och begrunda en text; under sabbats­året fick han tid att begrunda de stora livs­frågorna
äv. skämtsamt
begrunda sina synder
belagt sedan trol. mitten av 1300-talet (Åbo domkyrkas Svartbok); fornsvenska begrunda; jfr ur­sprung till grunna
begrundabegrundande, begrundan
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Bibel 2000, Lukas 2:19