publicerad: 2021  
bekämpning bekämpningen bekämpningar
be·kämp·ning·en
substantiv
bekäm´pning
förande av kamp mot något oönskat, särsk. skadliga djur och växter
ogräsbekämpning
bekämpning (av någon/något) (med något)
bekämpning (av någon) (med något)
bekämpning (av något) (med något)
biologisk bekämpning; kemisk bekämpning; bekämpning av gran­barkborre
äv. om kamp mot mänsklig fiende, negativt till­stånd eller dylikt
fattigdomsbekämpning
bekämpning av terrorismen; bekämpning av brottsligheten; en effektivare bekämpning av arbets­lösheten
belagt sedan 1838