publicerad: 2021  
belastningsregister belastningsregistret, plural belastnings­register, bestämd plural belastningsregistren
be·last·nings|­reg·istr·et
substantiv
belas`tningsregister
polisens register över personer som har dömts för brott
den som skall an­ställas in­om skolan eller för­skolan måste visa upp ut­drag ur belastnings­registret
belagt sedan 1966