publicerad: 2021  
bel canto ingen böjning
eller
belcanto ingen böjning
substantiv
[-can´to]
sång­stil som är in­riktad på vacker ton­bildning ofta i mots. till dramatisk el. expressiv sång­stil
belagt sedan 1881; av ita. bel canto med samma betydelse, eg. 'vacker sång'; jfr ur­sprung till chanson, kantat, kantor