publicerad: 2021  
belöpa sig belöpte, belöpt äv. åld. belupit, presens belöper
be·löp·er sig
verb
belö´pa sig
något ålderdomligt uppgå till viss summa eller dylikt
något belöper sig till belopp
kostnaderna belöpte sig till 10 000 kronor
belagt sedan 1547; till belopp; jfr ur­sprung till lopp, 1löpa!!