publicerad: 2021  
lopp loppet, plural lopp, bestämd plural loppen
lopp·et
substantiv
[låp´]
1 en­staka tävling i löpning
hundrameterslopp; stafettlopp
loppet av­gjordes först i spurten
äv. om andra hastighets­tävlingar
cykellopp; skidlopp
äv. om löpning i all­mänhet vanligen i sammansättn.
äv. bildligt (fritt) ut­flöde
ge tårarna fritt lopp
dött lopp oavgjort (lopp)det blev dött lopp mellan svensken och norr­mannen
köra sitt eget lopp handla helt på eget bevågutan sam­råd el. sam­arbete med andra: de andra i gruppen sam­arbetade, men hon före­drog att köra sitt eget lopp
loppet är kört allt är redan av­gjorthan drog sig ur val­kampanjen när han förstod att loppet var kört
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska lop, lopp 'språng; rörelse; förlopp'; trol. av lågtyska lop med samma betydelse; bildat till 1löpa 1; jfr ur­sprung till belopp, bröllop
2 ut­sträckning av rinnande vatten­drag
flodens övre lopp
belagt sedan 1430–50 Konung Alexander
3 urborrning av eld­rör som projektilen passerar genom
ett gevär med räfflat lopp
belagt sedan 1855
4 knappast plur. fram­skridande av tid; vanligen med an­givna gränser
inom loppet av något under någots lopp
tre barn föddes in­om loppet av några år; ett beslut väntas under dagens lopp
i det långa loppet över en längre tids­periodföre­tagets satsningar på frisk­vård kommer att löna sig i det långa loppet
belagt sedan senare hälften av 1400-talet Helige Bernhards Skrifter