publicerad: 2021  
berggrund berg­grunden berg­grunder
berg|­grund·en
substantiv
[ber`j-]
fast stengrund under de lösa jord­lagren
det gäller att hitta en stabil berg­grund för förvaring av det radio­aktiva av­fallet
belagt sedan 1541