publicerad: 2021  
berlinerblått ingen böjning, neutrum
berlin·er|­blått
substantiverat adjektiv
berli`nerblått
ett intensivt blått färg­ämne som bl.a. inne­håller järn
belagt sedan 1745; ämnet upp­täcktes första gången i Berlin (av Diesbach, 1704)