publicerad: 2021  
besiktiga besiktigade besiktigat
verb
besik´tiga
granska (djur, maskin, byggnad etc.) på fack­mässigt sätt
någon besiktigar något
sär­skilt i fråga om obligatorisk granskning ut­förd av myndighet
JFR besikta
många äldre bilar besiktigas inte varje år
belagt sedan 1547; av lågtyska besichtigen med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1sikt 1
besiktigabesiktigande, besiktning