publicerad: 2021  
beskatta beskattade beskattat
verb
beskatt´a
ta ut skatt från person, verksamhet, in­komst, förmögenhet etc.
dubbelbeskatta; efterbeskatta; sambeskatta
någon/något beskattar någon/något
någon beskattar någon
någon beskattar något
något beskattar någon
något beskattar något
barn­bidraget är inte beskattat; en politik som beskattar produktionen i stället för konsumtionen
äv. (med av­seende på natur­resurser eller dylikt) ta ut till­gångar från
sill­beståndet i Nordsjön beskattas för hårt
belagt sedan 1396 (överenskommelse mellan rikets råd och drottning Margareta (Sveriges traktater)); fornsvenska beskatta
beskattabeskattande, beskattning