publicerad: 2021  
betjäna betjänade betjänat
verb
betjä´na
1 ut­föra (viss typ av) tjänster åt någon
någon betjänar någon/något
någon betjänar någon
någon betjänar något
bar­ägaren betjänade själv de sista gästerna; han är van att bli betjänad
äv. något ut­vidgat
vård­centralen betjänar cirka 5 000 personer
ibland bildligt om el. med av­seende på icke-levande före­teelser
det nya bostads­området betjänas av tunnel­banan
belagt sedan 1641
2 hålla i verksamhet el. beredskap; med av­seende på maskiner, artilleri­pjäser etc.
JFR sköta
någon/något betjänar något
någon betjänar något
något betjänar något
en person kunde nu­mera betjäna tio väv­stolar; den nya strids­vagnen behövde bara betjänas av tre man
belagt sedan 1804
betjänabetjänande, betjäning