publicerad: 2021  
bevakning bevakningen bevakningar
be·vak·ning·en
substantiv
beva´kning
1 det att bevaka (någon eller något) mot risker
bevakningsfartyg; bevakningsföretag; gränsbevakning; hårdbevakning; polisbevakning
bevakning (av någon/något/sats)
bevakning (av någon)
bevakning (av något)
bevakning (av sats)
skärpt bevakning; den miss­tänkte har stått under bevakning i flera dygn
äv. om (militär) personal med upp­gift att bevaka vaktstyrka
av­dela två man ur bevakningen
belagt sedan 1655
2 det att bevaka något för att kunna tillvara­ta vissa intressen
nyhetsbevakning; pressbevakning
bevakning (av något/sats)
bevakning (av något)
bevakning (av sats)
bevakning av valutamarknaden; mass­mediernas bevakning av topp­mötet
spec. om formellt förfarings­sätt för att skydda juridiskt an­språk
bevakning av ett testamente
belagt sedan 1767