publicerad: 2021  
gränsbevakning gräns­bevakningen gräns­bevakningar
gräns|­be·vak·ning·en
substantiv
grän`sbevakning
kontroll av person­trafik och handel över statsgräns ut­förd av tull, militär el. polis
gräns­bevakningen var mycket hård under kriget
äv. om mot­svarande personer (tullare etc.)
gräns­bevakningen försökte stoppa flyktingarna
äv. om mot­svarande lokaler
de stannade till ett tag vid gräns­bevakningen
belagt sedan 1831