publicerad: 2021  
bevilja beviljade beviljat
verb
bevil´ja
lämna sitt god­kännande till viss begärd för­mån; t.ex. att resurser får ställas till förfogande el. att en åt­gärd får genom­föras
någon beviljar (någon) något
bevilja medel; bevilja uppehålls­tillstånd; bevilja kredit; stiftelsen har beviljat 2,5 miljoner kronor i an­slag till forskargruppen; riks­dagen beviljade 500 miljoner som engångsanslag; han beviljades av­sked från tjänsten
ha det beviljat ha mycket goda vill­korhan kom från en rik familj och hade haft det beviljat hela livet
belagt sedan 1545; av lågtyska bewillen med samma betydelse; jfr ur­sprung till 2vilja!!
beviljabeviljande, beviljning