publicerad: 2021  
beväxt neutrum beväxt, bestämd form och plural beväxta
be·väx·ta
adjektiv
beväx´t
bevuxen
sätt beväxt beväxt med något
grusåsen var beväxt med glesa tallar; jorden var tätt beväxt
belagt sedan 1668