publicerad: 2021  
biavsikt bi­avsikten bi­avsikter
bi|­av·sikt·en
substantiv
bi`avsikt
av­sikt som inte omedelbart fram­går
sär­skilt baktanke
belagt sedan 1741; jfr tyska Nebenabsicht med samma betydelse