publicerad: 2021  
bibliotek biblioteket, plural bibliotek, bestämd plural biblioteken
biblio·tek·et
substantiv
bibliote´k
bok­samling som är upp­ställd för att lätt kunna an­vändas särsk. om större, systematiskt ordnad samling av­sedd för all­mänheten
bibliotekskatalog; lånebibliotek; skolbibliotek; stadsbibliotek; universitetsbibliotek
ett offentligt bibliotek; ett bibliotek med hundratusen band
äv. med ton­vikt på lokalen
ritningarna till det nya biblioteket; han satt på biblioteket och läste dagens tidningar
äv. om mindre bok­samlingar el. om bok­serier etc.
hans far­far hade Strindbergs samlade verk i sitt bibliotek
belagt sedan 1561; av lat. bibliothe´ca med samma betydelse; till grek. bibli´on 'bok' och the´ke 'förvaringsplats'