publicerad: 2021  
bibliografi bibliografin bibliografier
biblio·grafi·er
substantiv
bibliografi´
1 förteckning över litteraturen in­om visst ämnesområde el. in­om flera ämnesområden; vanligen med an­språk på full­ständighet
nationalbibliografi; Strindbergsbibliografi
en bibliografi (över något)
en resonerande bibliografi; en stor bibliografi över NN:s vetenskapliga produktion
äv. om (mindre) förteckning av sär­skilt viktig litteratur som del av annan bok
en fyllig bibliografi förhöjer hand­bokens värde
belagt sedan 1768; till grek. bibli´on 'bok' och graph´ein 'skriva'
2 knappast plur. vetenskapen om systematiskt förtecknande och ordnande av litteratur
belagt sedan 1797