publicerad: 2021  
biceps bi­cepsen el. bi­ceps, plural bi­cepsar
bi|­ceps·en
substantiv
[bi´seps] el. [bi´keps]
en böj­muskel på fram­sidan av över­armen el. på bak­sidan av låret
JFR triceps
sär­skilt som en sorts symbol för all­män muskel­styrka
en muskel­knutte med svällande bi­cepsar
äv. om mot­svarande muskler hos fyrfota­djur
belagt sedan 1891; till lat. bic´eps 'tve­hövdad', till bi- 3 och cap´ut 'huvud'