publicerad: 2021  
bilateral bi­lateralt bi­laterala
bi|­lat·er·al
adjektiv
[-a´l] el. [bi´-]
som inne­fattar två parter om av­tal, förhandlingar etc., vanligen mellan stater, stora organisationer eller dylikt
bi­laterala förhandlingar; ett bi­lateralt handelsavtal
belagt sedan 1904; till bi- 3 och -lateral