publicerad: 2021  
bildad bildat bildade
bild·ad
adjektiv
bil`dad
som har goda all­männa kunskaper på många om­råden särsk. kunskaper utan direkt tillämpning i förvärvs­livet, ofta särsk. med an­knytning till det klassiska kultur­arvet
tack vare sina kunskaper i många olika ämnen an­ses hon vara mycket bildad
belagt sedan 1796; efter tyska gebildet med samma betydelse; jfr ur­sprung till bild