publicerad: 2021  
allmänbildad allmänbildat allmänbildade
all·män|­bild·ad
adjektiv
all`mänbildad
som har goda kunskaper i skilda viktiga ämnen ofta med viss ton­vikt på humaniora
hon är mycket allmän­bildad och älskar fråge­tävlingar på tv
belagt sedan 1896