publicerad: 2021  
bindeord binde­ordet, plural binde­ord, bestämd plural binde­orden
binde|­ord·et
substantiv
bin`deord
ord vars främsta funktion är att binda ihop satser eller fraser särsk. om konjunktioner och (någon gång) prepositioner
i yttrandet "han kom, han såg, han segrade" saknas binde­ordet "och"
belagt sedan 1717