publicerad: 2021  
bjälklag bjälk­laget, plural bjälk­lag, bestämd plural bjälk­lagen
bjälk|­lag·et
substantiv
bjäl`klag
system av bjälkar (av trä eller annat material) som bär upp en byggnads golv och inner­tak och håller samman väggarna
stålbalksbjälklag; träbjälklag
ett kraftigt bjälk­lag i trä
belagt sedan 1538; jfr fornsvenska balka lagh med samma bet.; se ur­sprung till 2lag 2