publicerad: 2021  
klang klangen klanger
klang·en
substantiv
harmonisk blandning av sam­tidigt ljudande toner
JFR 1ton 1
klangfull; klangverkan; bjällerklang; röstklang; treklang; trumpetklang
en klang (av något)
en spröd klang; kyrk­klockans klang; dörr­klockans klang; instrumentens klanger; den dova klangen av hammare mot städ
äv. om ren, oblandad ton
äv. bildligt, spec. om stilvärde eller dylikt hos ord
namnet "Paradis­ön" har en romantisk klang; ordet "byråkrat" har en negativ klang; ordet "privat" har dålig klang i vänster­kretsar
spec. äv. (färg)nyans
färgklang
spec. äv. (förstärkande) i ut­tryck för glädje
det var klang och jubel på Arlanda när OS-hjältarna kom hem
äv. som ljud­härmande beskrivning el. ut­rop
klingeliklang
klang i glasen!
belagt sedan 1430–50 (Hertig Fredrik av Normandie); fornsvenska klang; av lågtyska klank, tyska Klang med samma betydelse; till 2klinga