publicerad: 2021  
blasfemi blasfemin blasfemier
blas·femi·er
substantiv
blasfemi´
(av­siktlig) skymf av något som hålls för heligt
SYN. hädelse
under­hållnings­programmet chockerade tv-publiken genom grovheter, blasfemier och köns­ord
belagt sedan 1784; blasphemia 1621; av grek. blasphemi´a 'hädelse'