publicerad: 2021  
blasonering blasoneringen blasoneringar
blason·er·ing·en
substantiv
blasone´ring
beskrivning i ord av inne­håll i och färg­sättning av ett heraldiskt vapen enl. bestämda regler
belagt sedan 1869; till (äldre) sv. blasonnera; av franska blassoner 'beskriva en vapen­sköld', till blason 'vapen­sköld'