publicerad: 2021  
blockad blockaden blockader
block·ad·en
substantiv
blocka´d
1 av­spärrning av mot­ståndares förbindelser särsk. till­försel av varor (ofta sjö­vägen) som led i krig­föring el. som på­tryckning
blockadflotta; blockadtillstånd; oljeblockad
(i) blockad
en blockad (av/mot något/någon)
en blockad (av någon)
en blockad (av något)
en blockad (mot någon)
en blockad (mot något)
den engelska blockaden mot Tysk­land under första världs­kriget; den ekonomiska blockaden mot landet på­gick i mer än tio år
äv. om åt­gärd el. upp­ställning i schack som hämmar mot­ståndarens rörelse­frihet
svart försökte häva blockaden av den fram­skjutna bonden
belagt sedan 1780; till blockera
2 strids­åtgärd som syftar till att stänga av mot­part från ekonomiska förbindelser vid arbetsmarknads­konflikt
blockadvarsel; arbetsblockad; transportblockad
(i) blockad en blockad (mot något)
varsla om blockad; vara i blockad; lyfta en blockad; häva en blockad; fackets blockad väntas träda i kraft i morgon bitti
belagt sedan 1905