publicerad: 2021  
blodkärl blod­kärlet, plural blod­kärl, bestämd plural blod­kärlen
blod|­kärl·et
substantiv
blo`dkärl
elastisk, rör­formad bildning för transport av blod i organism som hos högre djur in­går i ett förgrenat, slutet system
blodkärlssystemet
blod­kärlen in­delas i artärer och vener
belagt sedan 1745