publicerad: 2021  
lever levern levrar
levr·ar
substantiv
le´ver
1 ett stort organ i buk­hålan som ut­söndrar galla och befriar kroppen från gifter
äggvite­ämnen och glykogen kan lagras i levern; den gamle alkoholistens lever var slut
äv. om mat­rätt eller dylikt av djur­lever
leverkorv; fiskleverolja; kalvlever
stekt lever med bacon
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska liver; gemensamt germanskt ord; trol. till ett adjektiv, mot­svarande grek. liparos´ 'fet; smord'
2 nästan en­bart i sammansättn. stelnad blod­massa
blodlevrar
belagt sedan 1596