publicerad: 2021  
blomknippe blom­knippet blom­knippen
blom|­knipp·et
substantiv
blom`knippe
typ av blom­ställning med huvud­axel och bi­axlar, alla av­slutade med topp­blommor
JFR knippe
belagt sedan 1905