publicerad: 2021  
bloss blosset, plural bloss, bestämd plural blossen
bloss·et
substantiv
[blås´]
1 mest historiskt brinnande sticka som an­vänds att lysa eller signalera med
JFR 1fackla
törvedsbloss
stugan belystes svagt av bloss, in­stuckna mellan stockarna; ett berg där förr vård­kasar och bloss brukade tändas
äv. om andra an­ordningar för kort­varig upp­lysning
signalbloss; tomtebloss
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska blus(s), blos(s); jfr ur­sprung till blossa
2 in­dragning av tobaksrök
han drog ett djupt bloss på sin cigarr
belagt sedan 1832