publicerad: 2021  
1blåsa blåste blåst, presens blåser
verb
blå`sa
1 vanligen i opersonlig konstruktion naturligt strömma fram luft (parallellt med jord­ytan) på grund av luft­trycks­skillnader
det blåser (mått)
det regnade och blåste; det blåste full storm
ibland med ton­vikt på förändring, sär­skilt ökning vanligen med partikel, sär­skiltpå, upp
det blåser (upp) (till något) det blåser ()
det blåste upp till storm; på kvällen vred vinden till väst och det blåste på ordentligt
ofta äv. vanligen med partikel, t.ex.bort, igen, ner, omkull följa med eller drivas av strömmande luft
något blåser (bort/igen/ner/omkull)
något blåser (bort)
något blåser (igen)
något blåser (ner)
något blåser (omkull)
papperen blåste bort; fönstret blåste igen; trädet har blåst ner; flagg­stången blåste om­kull
äv. bildligt råda upp­ståndelse
det har all­tid blåst kring den berömde advokaten
äv. med partikelnöver sluta råda upp­ståndelse
något blåser över
skandalen valsar runt i tidningarna just nu, men det blåser snart över
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska blasa, bläsa; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. fla´re 'blåsa'
2 ofta med partikel, sär­skiltbort verka genom att rikta luft­ström mot något; med naturliga el. konst­gjorda medel
någon blåser (bort något) någon blåser (något)
blåsa bort dammet; blås på soppan så att den kallnar!; pappa får blåsa på såret!
spec. ibland med partikelnut åstad­komma eller bearbeta (något) med luft­ström
någon blåser (ut) något
blåsa eld i spisen; hon blåste håret torrt med fläkten; blåsa glas; blåsa tack­järn; blåsa ut ljuset
spec. äv. med partikelnupp ut­vidga genom att till­föra luft
någon blåser upp något
blåsa upp ballongen; paddan blåste upp sig
äv. bildligt med partikelnupp få (något) att verka större och viktigare än det är
en bagatell som blåstes upp av kvälls­pressen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen
3 fram­bringa ljud eller toner med hjälp av frampressad luft­ström genom (blås)instrument, vissel­pipa etc.
någon blåser (något) (på/i något)
någon blåser (något) (i något)
någon blåser (något) (något)
blåsa trumpet
äv. med av­seende på resultatet
blåsa en konsert
äv. något ut­vidgat
domaren blåste straff­spark
blåsa faran över se fara
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
4 var­dagligt grundlura
han blåste dem rejält med ett avancerat april­skämt
spec. äv. i ekonomiska samman­hang
någon blåser någon
hon blåste släkt och vänner på miljon­tals kronor
bli blåst på konfekten se konfekt
belagt sedan 1953
blåsablåsande
Movitz blåste en konsert
på Tre Byttor en afton, se'n balen var sluten. Carl Michael Bellman, Fredmans epistlar (1790), nr 51
2blåsa blåsan blåsor
blås·an
substantiv
blå`sa
1 rundad bildning (på hud eller slem­hinna) som inne­håller vätska och som orsakats av retning el. infektion
blåsbildning; brännblåsa; munblåsa
många fick blåsor under fötterna av lång­marschen
äv. om hålighet orsakad av luft, gas eller dylikt
en blåsa i fönster­glaset
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons skrifter (Nordling)); fornsvenska blasa; av lågtyska blase med samma betydelse; besläktat med 1blåsa!!
2 (rundad) anatomisk bildning för vätska eller gas in­uti organism
som själv­ständigt ord sär­skilt om urin­blåsan
tömma blåsan
belagt sedan 1538
3 något var­dagligt rundad an­ordning av lätt material luftig el. svävande
spinnakern kallas ofta för blåsan av kapp­seglare
sär­skilt om klänning
festblåsa
äv. bildligt om person (i sammansättn.)
belagt sedan 1892 i bet. 'festklänning'