publicerad: 2021  
blåsmask blås­masken blås­maskar
blås|­mask·en
substantiv
blå`smask
blås­formigt larvstadium hos binnike­mask
SYN. dynt
äv. om larverna
belagt sedan 1810