publicerad: 2021  
blädderbok blädderboken blädderböcker
blädder|­bok·en
substantiv
blädd`erbok
(bilder)bok för små barn, som främst är av­sedd att bläddra i i stället för att läsas systematiskt från början
en blädderbok (om någon/något/sats)
en blädderbok (om någon)
en blädderbok (om något)
en blädderbok (om sats)
belagt sedan 1964