publicerad: 2021  
bonus bonusen bonusar
bon·us·en
substantiv
bo´nus
extra till­delning av pengar etc. ut­över det normalt gällande el. av­talade
bonusackord; bonusprogram; bonusutbetalning
på grund av det goda resultatet fick aktie­ägarna en sär­skild bonus ut­över ut­delningen
äv. om extra rabatter, sär­skilt på försäkrings­premier
bonusförlust
efter två skadefria år fick man 40 % i bonus på bilförsäkringen
ibland äv. bildligt
han förklarade att det den här säsongen är OS som gäller – alla andra fram­gångar känns som bonus
belagt sedan 1923; modern bildn. till lat. bon´us 'god'