publicerad: 2021  
borgarklass borgar­klassen
borg·ar|­klass·en
substantiv
[bår`jar-]
mest som marxistisk term vanligen bestämd form samhälls­klass som huvud­sakligen består av ägarna till inkomst­givande kapital särsk. i mots. till andra klasser, fram­för allt arbetar­klassen
den egentliga borgar­klassen ut­gör nu­mera en ganska liten del av befolkningen
belagt sedan 1833