publicerad: 2021  
borgarpress borgar­pressen
borg·ar|­press·en
substantiv
[bår`jar-]
sär­skilt i socialistiskt språk­bruk vanligen bestämd form (samman­fattande beteckning på) tidningar med politisk linje som ligger nära något borgerligt partis linje
belagt sedan 1950