publicerad: 2021  
borgensförbindelse borgens­förbindelsen borgens­förbindelser
borg·ens|­för·bind·els·en
substantiv
[bår`jens-]
förbindelse att gå i borgen för någon
äv. om mot­svarande dokument
belagt sedan 1832