publicerad: 2021  
borgerskap borgerskapet, plural borgerskap, bestämd plural borgerskapen
borg·er·skap·et
substantiv
[bår`jer-]
1 samman­fattningen av en stads borgare
Stock­holms borgerskap hade rätt att fritt fiska lax ur Strömmen
belagt sedan 1603
2 knappast plur. samman­fattningen av personer som till­hör medel­klassen
belagt sedan 1925