publicerad: 2021  
bortförklaring bort­förklaringen bort­förklaringar
bort|­för·klar·ing·en
substantiv
[bårt`-]
lång­sökt förklaring som någon an­för för att göra sig fri från an­svar för mot­gång el. för att förringa betydelsen av någon annans fram­gång etc.
en bortförklaring (av något/sats)
en bortförklaring (av något)
en bortförklaring (av sats)
det var en typisk bort­förklaring att skylla på vallan
belagt sedan 1850